Optymalizacji biznesu

Biznes optymalizować należy zawsze, jako czas wymaga zmian. Ale nawet najbardziej pozytywne zmiany w życiu przedsiębiorstwa, wymagają dodatkowych wysiłków.
Każda firma ma swój własny charakter i historię. I często dla znacznego obniżenia wydatków czasu i pieniędzy przedsiębiorstwa, wystarcza zmienić trochę w zwykłych procesach. Dla każdej firmy jest to zawsze indywidualnie.
Zapraszamy do wprowadzania zmian dokładnie i komfortowo. Oto tylko schematycznie lista naszych usług, co może być przydatna dla Ciebie:

-Rozbudowa dokumentów wymaganych do legalizacji i organizowania działalności gospodarczej klienta:
a) system księgowania,
b) system kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego,
c) system zarządzania jako całości,
d) wewnętrzne wskazówki dla urzędników
e) wewnętrzne standardy ładu korporacyjnego, itp.
e) wewnętrzne przepisy i regulacje
g) ramy prawne dla decyzji dotyczących zarządzania
g) System zarządzania środkami pieniężnymi, polityka inwestycyjna.
c) statuty, zlecenia,
s) opisy stanowisk pracy, zakres obowiązków
i) udokumentowanie awansowania pracowników itd.
-Szkolenie zawodowe dla księgowych i menedżerów w sprawach dotyczących kompetencji zawodowych audytorów.
- Reprezentowanie klienta w zakresie rachunkowości, audytu, opodatkowania w w instytucjach publicznych, organizacjach lub w sądzie.
- Doradztwo w zakresie zarządzania i biznesu, podatków, korzystania z technologii informacyjnych, innych kwestii.
- Inne profesjonalne usługi.

2,5. Przeglądy
Dostarczamy aktualnych i istotnych argumentów w obronie pozycji firmy przed instytucjiami służb kontrolnych, pomagamy uniknąć niepożądanych konsekwencji.

Zapewniamy:
- Przygotowanie firmy do kontroli (urząd skarbowy, inne agencje regulacyjne)
- Udane negocjacje z agencjami regulacyjnymi lub bezpośrednio z Państwem testowane.