Certyfikaty

Świadectwo wpisania do rejestru firm Obrachunkowy audytu numerem TP 4464
wydanego na 29.09.2011, na mocy decyzji Izby Obrachunkowej Ukrainy 239/3.
Obecny do 09/29/2016.

Numer certyfikatu Audytora 006829
wydany 06.07.2011, na mocy decyzji Izby Obrachunkowej Ukrainy numer 233.
Ważny do 06.07.2016 roku.