Rynek pracy

Audytor

Wymagania:
- Dostępność certyfikat audytora.

Warunki pracy:
- Zatrudnienie według Kodeksu Pracy.
- Istnieją możliwości zatrudnienia na niepełnym wymiarze czasu pracy.

Obowiązki:
- Cele audytu

możliwości:
- Zdobyć doświadczenie w firmie audytorskiej
- Uzyskania wykształcenia