Rachunkowość

Niedoskonały stan rachunkowości w przedsiębiorstwie może wynikać z wielu powodów. Pomagamy odnaleźć i wyeliminować te powody. Każde przedsiębiorstwo może mieć jasne i wyraźne rachunkowość (księgowość, podatki, zarządzanie) z minimalną stratą czasu i pieniędzy. W tym jesteśmy absolutnie przekonani. Dlatego oferujemy Państwu: - Odzyskanie księgowości. - Rachunkowość. - Sporządzanie deklaracji, sprawozdań i oświadczeń. - Przekształcenie sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej - Organizacja rachunkowości oraz wybór zasad rachunkowości; - Opracowanie i zgodność z metodologią rachunkowości; - Konsolidacja sprawozdań finansowych - Konsultacje w zakresie podatków, w tym organizacji rachunkowości podatkowej i deklaracji podatkowych. - Konsultacje we wszystkich sprawach używanych dla potrzeb księgowości.