Rachunkowość

Niedoskonały stan rachunkowości w przedsiębiorstwie może wynikać z wielu powodów. Pomagamy odnaleźć i wyeliminować te powody.
Każde przedsiębiorstwo może mieć jasne i wyraźne rachunkowość (księgowość, podatki, zarządzanie) z minimalną stratą czasu i pieniędzy. W tym jesteśmy absolutnie przekonani.
Dlatego oferujemy Państwu:
- Odzyskanie księgowości.
- Rachunkowość.
- Sporządzanie deklaracji, sprawozdań i oświadczeń.
- Przekształcenie sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
- Organizacja rachunkowości oraz wybór zasad rachunkowości;
- Opracowanie i zgodność z metodologią rachunkowości;
- Konsolidacja sprawozdań finansowych
- Konsultacje w zakresie podatków, w tym organizacji rachunkowości podatkowej i deklaracji podatkowych.
- Konsultacje we wszystkich sprawach używanych dla potrzeb księgowości.