Przeglądy

Dostarczamy aktualnych i istotnych argumentów w obronie pozycji firmy przed instytucjiami służb kontrolnych, pomagamy uniknąć niepożądanych konsekwencji.

Zapewniamy:
- Przygotowanie firmy do kontroli (urząd skarbowy, inne agencje regulacyjne)
- Udane negocjacje z agencjami regulacyjnymi lub bezpośrednio z Państwem testowane.