Wprowadzenie

Najpierw chcemy zaznaczyć, że audyt i inne usługi audytu - nie jest test księgowego, tylko sprawdzenie wszystkiego biznesu, jako jedynego organizmu. Oferujemy szerokie podejście, które pozwoli na podkreślenie mocnych i słabych stron firmy, aw razie potrzeby także do określenia metody eliminacji słabości i wdrożenia tych metod. Audyt - zadanie z udzielania pewnością. Najważniejszym etapem każdego zadania jest określenie celu., Aw konsekwencji zostanie wybrany jeden lub więcej usług. Zrobiliśmy najprostszy opis naszych usług, bez nadmiaru terminologii, aby można było łatwo zdecydować, których usług potrzebuje Twój biznes. Twoie zadanie będzie wykonane z przestrzeganiem wszystkich wymagań prawnych, w tym: - Międzynarodowe standardy jakości kontroli, audytu, opinie, zapewnienie innego i usług pokrewnych - Kodeks Etyki dla Zawodowych Księgowych utworzonych przez Radę Międzynarodowych Standardów etyki dla Księgowych - Międzynarodowe standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej - Krajowe przepisy (normy) rachunkowości.