Pracowniki

Dyrektor i założyciel Kuznevych Tatiana
Audytor - numer certyfikatu biegłego rewidenta 006829 wydane przez Izbę Kontroli Ukrainy № 233 z 06.07.2011 zaświadczenie było 06.07.2016 p
Ekonomista - Seria VC Dyplom numer 10198621, 30/06/1998 wydany Lwowski Państwowy Uniwersytet. I. Franki.
САР - Certyfikowana praktyce rachunkowości, numer 0012848, wydany przez EurazjiRady Rewidentów i Obrachunkowy (ESSBA) 15/04/2010.
Członek Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów Ukrainie
Znajomość języków:
Ukraiński, rosyjski - doskonałe, polski - biegle
Angielski - Pre-Intermediate.