Оптимізація бізнесу

Оптимізовувати бізнес потрібно завжди, адже час вимагає змін. Та навіть найпозитивніші зміни в житті підприємства потребують додаткових зусиль, підвищеної уваги, точності. Кожне підприємство має свої особливості та історію. Та досить часто для відчутного скорочення витрачання коштів і часу підприємства достатньо змінити небагато у звичних для підприємства процесах. Для кожного підприємства це завжди індивідуально.

Ми пропонуємо Вам впроваджувати зміни влучно і комфортно.

Ось лише схематично перелік наших послуг, які будуть Вам корисні:

Розробка для замовника документів, необхідних для легалізації, організації та здійснення господарської діяльності: 

  • система обліку,
  • система внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту,
  • система управління в цілому,
  • внутрішні інструкції для посадових осіб,
  • внутрішні стандарти корпоративного управління тощо,
  • внутрішні норми та правила,
  • правове забезпечення управлінських рішень
  • система управління грошовими потоками, інвестиційна політика.
  • статути, накази, и) посадові інструкції,
  • документи системи стимулювання персоналу тощо 

Проведення професійних тренінгів для бухгалтерів та керівників з питань, що належать до професійної компетенції аудиторів.

Представництво інтересів замовника з питань обліку, аудиту, оподаткування в державних органах, організаціях або в суді.

Консультації з питань управління та ведення бізнесу, оподаткування, застосування інформаційних технологій, інших питань.

Інші види професійних послуг.