Загальна інформація

Аудиторські послуги - це завдання з надання впевненості.

Найважливішим етапом виконання кожного завдання є визначення мети. І, як наслідок, буде обраний один, або декілька з видів послуг.

Ми максимально просто описали наші послуги, без надлишкової термінології, так, щоб Ви змогли легко і просто прийняти рішення про те, які послуги потрібні Вашому підприємству.

Ваше завдання ми будемо виконувати дотримуючись усіх вимог Законодавства, зокрема:

  • Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг,
  • Кодексу етики професійних бухгалтерів, створеного Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (РМСЕБ),
  • Міжнародних стандартів фінансового обліку та звітності,
  • Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.