Консультації

Ми відслідковуємо зміни в діловому житті та застосовуємо їх на практиці, і надаємо вчасну та доречну інформацію:

Консультації з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності:

  • обрання облікової політики;
  • встановлення та дотримання методології бухгалтерського обліку;
  • організація бухгалтерського обліку;
  • консолідація фінансової звітності;
  • трансформація звітності за іншою, ніж застосовувана, концептуальною основою;
  • інші види консультацій з питань обліку та звітності.

Консультації з питань системи внутрішнього контролю.

Консультації з питань оподаткування, у тому числі з організації податкового обліку та податкової звітності.

Консультації з питань застосування інформаційних технологій.

Консультації з інших питань управління та ведення бізнесу:

  • правове забезпечення прийняття (або результатів прийняття) управлінських рішень;
  • організаційне забезпечення управління – структуризація, реструктуризація, перебудова, розробка нової системи обліку, внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту, управління в цілому, розробка внутрішніх інструкцій для посадових осіб, внутрішніх стандартів корпоративного управління тощо;
  • інформаційного забезпечення управління – консультування з питань вибору програмних продуктів або технічної бази з автоматизації обліку та внутрішнього контролю (аудиту), розробка схем документообігу, форм внутрішніх документів і напрямів інформаційних потоків у системі управління; проведення тренінгів, семінарів з питань обліку, оподаткування, правового забезпечення та організації управління, безпеки бізнесу тощо;
  • управління грошовими потоками, інвестиційною політикою.